Terms

Allmänna användarvillkor

________________________________________

Affärsidé

Svea Humana:s affärsidé är att erbjuda sina kunder den bästa servicen för penningöverföring (remittance) till marknadens vid var tillfälle bästa tänkbara priser. Hålla hög servicegrad till sina kunder och betjäna sina kunder med nya tjänster och god service.

Allmän information

Svea Humana är en internetbaserad remittancetjänst i Sverige. Att gå in på den här eller någon annan av Svea Humana webbsidor är det samma som att man även tagit del av och accepterat att följa sidans samtliga villkor. Svea Humana kan komma att ändra och modifiera villkoren när som helst genom att uppdatera innehållet på den här sidan. Därför uppmanas du som kund och ombud att besöka den här sidan för att ta del av de senaste villkoren. Genomförd beställning av våra tjänster innebär att kunden godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och andra personuppgifter (företagsuppgifter) registreras i vårt kundregister.

VILLKOR FÖR Svea Humana

"RAQIIS EXPRESS" ÄR EN INTERNETTJÄNST SOM ERBJUDS AV SVEA HUMANA & KAPITAL AB HIMNAVÄGEN 87, 585 65 LINGHEM. OM DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE BASERAS DETTA AVTAL MED OSS PÅ FÖLJANDE VILLKOR: VILLKOREN GÄLLER FÖR TILLGÅNGEN TILL OCH ANVÄNDNINGEN AV SVEA HUMANA-WEBBSIDOR SAMT DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS. DET ÄR VIKTIGT ATT DU (nedan kallad användaren) HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT ALLA DESSA VILLKOR INNAN DU GODKÄNNER DEM. DE INNEHÅLLER OMFATTNINGEN GÄLLANDE VÅRA SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER GENTEMOT DIG OCH EVENTUELLA UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG OM DU SKULLE FÖRLORA PENGAR DÅ DU ANVÄNDER DIG AV VÅRA TJÄNSTER.

REGISTRERING

Användaren måste registrera sig och godkänna våra villkor för att få använda Svea Humana tjänsten. Registreringen sker enligt dessa Villkor för Svea Humana.

LÖSENORD OCH SÄKERHET

Användaren väljer ett lösenord och inloggningsuppgifter med sitt personnummer när registrering sker. Användaren ansvarar för att hålla lösenord och inloggningsuppgifter skyddade. Användaren förbinder sig att omgående meddela oss om obehörig användning av lösenord och inloggningsuppgifter skett.

KONTOINFORMATION

Svea Humana kan göra förändringar i detta avtal utan förvarning. Användaren bör därför regelbundet kontrollera våra allmänna villkor. Genom att användaren klickar på godkännandeknappen som är en del av registreringsprocessen godkänner användaren att Svea Humana får lagra, bearbeta och överföra personuppgifterna internationellt (även till länder utanför Sverige) samt att personuppgifterna kan lämnas till tredje part enligt våra villkor. Svea Humana förbehåller oss rätten att verifiera all information som ges. Svea Humana har rätten att använda tjänsteleverantörer som Svea Humana kontrakterar för att verifiera kundinformation för både sändare och mottagare av överföringen. Alla reklamationer som användaren och/eller mottagaren gör, måste bekräftas med gällande dokumentation enligt Svensk lag. När användaren gör en överföring till en mottagare som inte är registrerad hos Svea Humana accepterar användaren villkoren inte bara för sig själv, utan även för mottagaren.

Svea Humana ´S ANSVAR

Vår överenskommelse med användaren är att tillhandahålla Svea Humana tjänsten. Svea Humana förser användaren med överföringstjänster och information om dessa på Svea Humana webbsida.

Svea Humana ansvarar inte för:

Funktionsstörningar i kommunikation som inte kan anses vara under vår kontroll och som kan påverka meddelanden som skickas till och från Svea Humana tjänsten.

Eventuella förluster eller förseningar i överföringar av meddelanden som beror på att användaren har använt en viss Internetleverantör, webbläsare eller något annat datorprogram som Svea Humana inte har kontrollen över.

Virus eller datorfel som orsakas av dig eller av tredje part.

Fel på webbsidan hos Svea Humana som orsakas av ofullständigt eller felaktigt angiven information som användaren eller från tredje part.

Svea Humana har ingen skyldighet att starta eller utföra en överföring eller transaktion om:

Tillfredsställande bevis för identitet inte har lämnats.

Om Svea Humana tror att transaktionsinformationen är felaktig, obehörig eller förfalskad.

Om transaktionsmeddelandet inte kommer fram till Svea Humana i tillräckligt god tid för att Svea Humana ska kunna utföra den begärda transaktionen.

Om användarens Bank vid direktbetalning inte godkänner att du använder ditt bankkonto för betalning av transaktionen inklusive avgifter.

Svea Humana friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstår på grund av en överföring som inte betalas eller betalas i tid eller om det inte går att utföra en transaktion av någon okänd anledning. Svea Humana kan avstå från att tillhandahålla Svea Humana tjänsten, helt eller delvis, om tillhandahållandet skulle innebära något brott mot regler, bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, andra tillämpliga lagar, domstolsbeslut, krav från en tillsynsmyndighet, statlig myndighet eller organisation som reglerar Svea Humana´s verksamhet eller om Svea Humana på något annat sätt anser att en åtgärd är nödvändig för att Svea Humana ska skydda sina intressen. Om Svea Humana väljer att avstå att tillhandahålla tjänsten av någon anledning kommer Svea Humana att om så är möjligt underrätta användaren om detta beslut, såvida Svea Humana inte är förhindrade på grund av gällande lag att meddela användaren varför Svea Humana agerat enligt på valt sätt. Svea Humana kan välja att stänga Svea Humana webbpsidan, helt eller delvis, enligt vårt eget beslut, om Svea Humana anser det lämpligt att göra det på grund av olika orsaker som är utom Svea Humana´s kontroll. Om tjänster som Svea Humana tillhandahåller genom Svea Humana webbsidan av någon anledning avbryts, av oss eller någon leverantör, vidtar Svea Humana åtgärder för att minimera avbrottets längd. Svea Humana tar inget ansvar för eventuella förluster eller begränsningar som användaren drabbats av som ett ev. resultat av avbrottet, även om det kan ha orsakas av vår försumlighet.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Användaren av våra tjänster godkänner att betala våra avgifter för varje överföring som startas genom Svea Humana tjänsten. Användaren skall betala överföringsbeloppet samt våra avgifter. När någon använder Svea Humana tjänsten accepteras att Svea Humana har rätten att debitera användarens bankonto via användarens internetbaserade direktbetalning för överföringsbeloppet samt avgifter innan överföringen utförs. Svea Humana meddelar dig det totala beloppet som Svea Humana debiterar ditt bankkonto innan du godkänner transaktionen.

Användaren accepterar och godkänner följande:

Att uppge sann, korrekt, aktuell och fullständig information när du registrerar dig som kund.

Att underhålla och uppdatera information och att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig.

Att inte använda Svea Humana tjänsterna i samband med något olagligt.

Att inte starta en överföring under Svea Humana som bryter mot våra villkor som beskrivs här.

Att ansvara för att lösenord och dina inloggningsuppgifter är säkert förvarade.

Användaren godkänner att information om sig och våra tjänster som Svea Humana tillhandahåller får överförs till statliga myndigheter och organisationer, i följande fall:

Då lagen kräver det.

Då Svea Humana anser att utlämnande av information kan förhindra bedrägeri, penningtvätt eller brott.

Användaren godkänner även att kommunicera med oss via Internet, e-mail eller post i dessa frågor om så behövs.

För Svea Humana gäller följade villkor:

Avsikten med att överföra eller ta emot pengar får inte vara för spelverksamhet, spelkrediter eller avsikten att skicka en betalning till sig själv som mottagare för att tvätta pengar (BEDRÄGERI), att skicka eller ta emot pengar i någon annan persons ställe.

Med en mottagare menas den person som ska ta emot överföringen som görs av en avsändare som använder Svea Humana tjänsten.

Med en avsändare menas den person som startar en överföring genom att använda Svea Humana tjänsten.

Med en transaktion menas en överföring som startas med hjälp Svea Humana tjänsten.

Med Svea Humana menas alla tjänster som görs tillgängliga på Svea Humana´s webbsida.

Svea Humana förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar på websidan och i villkoren utan att meddela användaren. Användaren måste på eget initiativ hålla sig informerad vid varje tillfälle då Svea Humana tjänsten används, om de aktuella villkoren och dess innebörd. Ingen ändring som görs kommer att påverka möjlighet att säga upp avtalet med Svea Humana.

UTLÄNDSK VALUTA

All valuta som växlas hos Svea Humana växlas enligt vår aktuella valutakurs. Valuta växlas vid den tidpunkt när transaktion startas. Mottagaren erhåller det belopp i den utländska valuta som angivits när transaktionen startades. Svea Humana använder en växelkurs som är jämförbar med kurser som används av växlingskontor som erbjuder växling av valuta. Svea Humana´s växelkurs kan variera från växelkurser som används i transaktioner mellan banker och andra finansiella instutitioner. Skillnaden mellan den växelkurs Banker erbjuder och den växelkurs som Svea Humana använder förbehåller Svea Humana sig rätten att behålla, utöver våra avgifter. Överföringar betalas i mottagarlandets valuta eller i US dollars.

Åtkomst och användning av informationen

Åtkomsten till Svea Humana webbsidor är begränsad till att se länkade webbsidor enbart för att kunna ta del av den information som Svea Humana tillhandahåller på sin webbsida. All åtkomst eller försök till åtkomst av andra områden av Svea Humana nätverk eller annan information i systemet i annat syfte är strikt förbjudet.

Informationsinsamling

Personlig information, t.ex. namn, titel, företag, adress, telefonnummer, E-postadress och andra relevanta uppgifter är nödvändiga för att få tillgång till Svea Humana tjänsterna. Svea Humana säljer, hyr eller överför inte personlig information till andra organisationer eller företag. Svea Humana´s webbserver spar domännamn och IP information från alla besökare. Dessa uppgifter summeras för att mäta antalet besökare, snittid spenderad på vår sida, vilka sidor som besökts och annan relevant statistik. Denna information samlas för att mäta sidans användning. Svea Humana hemsida kan innehålla länkar till andra sidor. För dessa sidor har Svea Humana inte ansvar för varken innehåll eller säkerhet.

Cookies / kakor

Svea Humana använder cookies och sessions enbart för att hantera användar ID:n och göra interaktionen med vår webbsida mer effektiv. Det är Svea Humana uttalade policy att information genererad av cookies och tillhörande databaser enbart används för internt bruk. (Dvs. för att förbättra sidan samt sidrelaterad service för användaren.) Information utarbetad från cookies och relaterade databaser ses som konfidentiell och kommer under inga omständigheter att säljas till någon utanför företaget. Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att vår site ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På vår webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att du som kund använder vår websida tillåter du lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt Svea Humana avsett.

Om cookies / kakor

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Här får du information om cookies på vår webbplats. På Vår webbplats används cookies (kakor). Du måste tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt Svea Humana avsett. Om du inte tillåter cookies kommer du att få sämre användarupplevelse och du kan inte använda våra webbtjänster. Svea Humana lagrar dina olika val om tjänster i en cookie. Denna cookie sparas mellan sessionerna och används för att visa information för det valda tjänsterna när du återkommer till vår webbplats. När vår webbplats är aktiverad, används cookies för att avgöra om Svea Humana behöver visa en genomgångssida. Denna gör det enklare att hitta till webbplatsen. I våra tjänster via internet används en så kallad sessionscookie som håller reda på vilken information som skrivs in i formulären. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. På vår webbplats finns på vissa sidor en funktion för att bland annat via sociala medier dela länkar och tipsa andra om information på vår website. Funktionen, som tillhandahålls av en tredje part sparar en cookie på din dator när du använder den. Vår webbplats använder ett analysverktyg som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att lagras på våra servrar. Denna information används för att utvärdera besökstatistik, bland annat i syfte att förbättra innehåll, navigation och struktur. Med jämna mellanrum genomförs en besökarundersökning på vår webbplats. Denna undersökning använder två typer av cookies, en av den typ som lagras en längre tid på din dator och en så kallad sessionscookie som försvinner när du stänger din webbläsare. Syftet med den förstnämnda är att avgöra om din dator, och därmed du, har blivit utvald att delta i undersökningen eller ej och på så sätt kunna förhindra att du får erbjudandet fler gånger. Sessionscookien möjliggör bläddring mellan sidor i undersökningen. Ibland används cookies från tredjepart för att visa annonser och rekommendera produkter för dig som besökt webbplatsen när du besöker andra webbplatser på internet. Endast information om de sidor du besökt sparas. Den information som samlas in innehåller inga personuppgifter. Informationen är anonym och innehåller inte namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Hypertext länkar

Eventuella länkar till tredje part är uteslutande erbjudna som en service till användarna av Svea Humana hemsida. Svea Humana lämnar inga garantier eller värderingar, varken uttalade eller underförstådda, vad gäller sådana tredje parts sidor, och har heller inte något ansvar för användandet av dessa. Du använder länkade sidor på egen risk. Det är ditt eget ansvar att se till att du har skydd mot virus och andra problem som detta kan medföra. Kommunikation med oss Det är tillåtet att sända kommentarer, frågor, förslag och idéer till Svea Humana angående våra hemsidor. Om du gör det godkänner du att den informationen inte är konfidentiell och att Svea Humana inte har någon skyldighet att hålla sådan information hemlig och att Svea Humana inte har någon skyldighet att svara. Svea Humana har rätt att använda informationen du skickat på vilket sätt Svea Humana önskar, även men ej begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter baserade på sådan information. Svea Humana har också rätt att kopiera, avslöja och distribuera informationen i er kommunikation till andra utan begränsning. Svea Humana har inga skyldigheter att ge någon form av ersättning till de personer som kommunicerar kommentarer, förslag, idéer, eller annan information till oss.

Friskrivningar och begränsningar av ansvar

All information publicerad på Svea Humana hemsida kan komma att ändras utan förvarning, inkluderar även tillgången på våra tjänster. Svea Humana's hemsida är skapad för att vara en stor tillgång och hjälp med korrekt information till användarna, men på grund av hemsidors öppenhet, och möjligheten av fel i lagring och överföring av digital information, lämnar Svea Humana inga garantier utan friskriver oss ifrån eventuella felaktigheter i informationen som våra sidor innehåller. Allt material publicerat på sidan, inklusive mjukvaror tillgängliga för ned laddning, erbjuds som de är utan garantier av något slag, uttalad eller underförstådd, inklusive underförstådda garantier för affärsmannaskap, anpassat för ett specifikt syfte och icke-kränkande. Svea Humana garanterar inte att funktioner på hemsidan är felfria eller kan störas av avbrott, att fel kommer att korrigeras, eller att hemsidan eller servern är fri från virus eller andra hotanden komponenter. Svea Humana garanterar inte, och står heller inte för hur materialet på denna sida används vad gäller korrekthet, riktighet, pålitlighet, eller annat. I inga händelser ska Svea Humana eller någon av dess ombud, styrelse, ledning, chefer, personal eller inhyrd personal eller konsulter ställas till svars för skador oavsett slag, inklusive och utan begränsning, direkta, speciella, tillfälliga, indirekta, exemplariska, straffbara eller därav följande skador oavsett eller inte man förordats möjligheten av sådan skador eller ej, och på någon teori av ansvar vad som än uppstår av eller i samband med användande eller utförande av, eller surfande på, eller du länkar till, hemsidor från Svea Humana´s hemsida.

PUL, Personuppgifter

Svea Humana lagrar namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Dessutom behandlas uppgifter om dina transfereringar, sammanlagt belopp och antal. Uppgifterna används av oss för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser (betalning och leverans av tjänster, m.m.). Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part eller för marknadsföring. Om någon kund vill avsluta kundrelationen helt är Svea Humana tacksamma om detta meddelas till oss så att Svea Humana kan radera uppgifterna. Svea Humana behandlar alla personuppgifter konfidentiellt för att skydda den personliga integriteten. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204). Personuppgifterna inhämtas direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund. För att hålla våra register aktuella, kompletterar Svea Humana personuppgifterna löpande från dig direkt, privata och offentliga register. Svea Humana kan ta in uppgifter om dig som t.ex. företagsnamn, namn, adress, telefon, mobiltelefon, webadress, e-mail, personnummer eller organisationsnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap och ekonomi. Personuppgifterna användas för att få en uppfattning av ditt engagemang, för att kunna ge en god service. Personuppgifterna används även för att Svea Humana ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Svea Humana kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Svea Humana har om dig, efter en skriftlig ansökan. Din ansökan skickar du då till vår registrerade adress.

Personuppgiftsansvarig är; Svea Humana & kapital AB, Himnavägen 87, 585 65 Linghem.

Copyright och varumärken

Svea Humana förbehåller sig ägandeskap om alla rättigheter, titlar och bevakar sina intressen vad gäller copyrights i alla dokument, texter, bilder, interaktiv media, och mjukvaror som ägs av IBSP och/eller leverantör. Svea Humana färgschema, logotype, och företagsnamn är varumärkesskyddat (Trademark). Privatpersoner har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, enbart i syfte att använda dem för eget personligt bruk. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att Svea Humana har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras. Svea Humana ombud har rätt att göra elektroniska kopior på material som är publicerat på webben och att göra utskrifter av dem, i syfte att använda ge till sina kunder eller potentiella kunder. Detta tillåts på villkor att det på utskrifterna framgår att Svea Humana har copyright och villkoren för att göra dessa utskrifter. Ett villkor är också att material inte får modifieras. Utan det tydligt skrivna tillståndet från oss, får du inte överföra några filer från den här webbsidan, inte heller någon modifierad version. Det är inte tillåtet att skapa någon speglad version av den här webbsidan. Bort sett från det som tydligt delges här, skall reglerna för spridning av den här webbsidans innehåll inte tolkas som att man beviljas någon licens av något slag under något patent, copyright eller varumärkesskydd ägt och kontrollerat Svea Humana och/eller leverantörer. Svea Humana har ensamrätt att efter behag utestänga utvalda användare från webbsidan. Kommentarer, frågor och idéer angående webbsidan kan skickas till Svea Humana genom att skicka den typen av information till oss godkänner du att den inte behandlas som konfidentiell och att Svea Humana inte har några skyldigheter att hålla sån typ av information hemlig samt att Svea Humana inte heller är skyldig att besvara informationen. Svea Humana har rätt att fritt använda information (inklusive bilder och filmer) som skickats till oss (oavsett hur och i vilket format det skickats) i utveckling, tillverkning och marknadsföring men ej begränsat till dessa områden. Svea Humana har även rätt att fritt återge, visa och distribuera innehållet i tillsänd information till utomstående. Den som önskar få vår rätt att fritt använda insänd information, bilder och eller filmer upphävd skall uttryckligen ange det skriftligen tillsammans med den insända informationen. Den här webbsidan har upprättats med främsta syfte att vara till nytta och användning av Svea Humana kunder, ombud och potentiella kunder. Det finns ingen garanti att alla de tjänster som omnämns på webben finns tillgängliga, och Svea Humana har rätten att när som helst ändra produkter eller tjänster i utbudet som finns beskrivna på den här webbsidan. Svea Humana frånsäger sig ansvaret för eventuella felaktigheter som kan finnas på webbsidan och informationen på den här webbsidan kan komma att ändras periodvis och oregelbundet. Kontrollera riktigheten vad gäller produktrelaterad information som anges på denna webbsida med ditt lokala ombud innan du tar något förgivet. Informationen på webbsidan presenteras i ”befintligt skick” utan något slag av garantier, varken uttryckligen eller underförstådda, inkluderade, dock inte begränsade till, de underförstådda garantier av affärsmannaskap, passande för ett specifikt syfte, och utan överträdelser. Svea Humana och eller våra leverantörer är helt friskrivna från felaktig eller utebliven information på denna webbsida. Den här webbsidan kan innehålla länkar till icke - Svea Humana sidor. Dessa länkar erbjuds dig enbart som en service. Den typen av länkade sidor ligger utanför Svea Humana kontroll och Svea Humana är inte ansvariga för innehållet på någon av de länkade sidorna eller sidor länkade till från dessa sidor. Att det länkas till någon annan sida innebär inte att Svea Humana har godkänt innehållet på den sidan, och Svea Humana är inte heller ansvarig för information som hänvisar eller länkar till denna webbsida.

Upphovsrätt

Allt material så som dokument, text, bilder, och mjukvara på den här webbsidan är skyddat av upphovsrättslagen och andra relevanta lagar gällande i respektive land över hela världen, och avtals villkor. Förutom för personal, icke kommersiellt internt bruk är du förbjuden att använda (inklusive, utan begränsning, kopiera, modifiera reproduktioner i sin helhet eller i delar, uppladda, överföra, distribuera, licensiera, sälja och publicera) något av materialet, utan att erhålla Svea Humana i förhand skrivna tillstånd.

Sekretesspolicy

Kunduppgifter lämnas aldrig ut till tredje person eller säljs till andra marknadsbolag. Uppgifterna används endast av Svea Humana för kunduppföljning.

Integritetspolicy på internet

Svea Humana samlar in information som du ger till oss när du:

Ber oss skicka eller ta emot pengar eller tillhandahålla våra tjänster.

Skickar information om ansökningar eller andra formulär till oss.

På annat sätt skickar någon information till oss.

Gör transfereringar via oss.

När Svea Humana använder sig av tredjepartskällor, som t.ex. våra ombud, statliga myndigheter och konsument- och kreditupplysningsföretag samt leverantörer av offentlig information.

Informationen som Svea Humana samlar in inkluderar: namn, adress och telefonnummer, information om typ av identifikation som du använder för att skicka eller ta emot transfereringar då det finns juridiska krav på detta och Svea Humana använder identifikationsinformationen för att kunna förebygga bedrägeri, överföringsaktiviteter, för att följa juridiska krav, inklusive de som förhindrar penningtvätt.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNING

Enligt lagen som reglerar Expressavtal har användaren rätt att avbryta detta avtal och överenskommelsen med oss när som helst även efter det att villkoren är godkända. Rätten att säga upp avtalet gäller i 30 dagar, räknat från och med dagen efter att du godkännt villkoren. Du kan säga upp detta avtal genom att:

Skriva till oss på adress:

Svea Humana & kapital AB

Himnavägen 87,

585 65 Linghem

Eller skicka e-post till oss på adress uppsagning@Sveahumana.se

Svea Humana bekräftar alla uppsägningar efter att Svea Humana emottagit dem.

 

Användaren har följande rättigheter:

Svea Humana återbetalar kapitalbeloppet av en överföring (ej avgifter) på avsändarens skriftliga begäran om:

Avsändaren avbryter, inget bedrägeri upptäcks, pengarna inte har levererats, och om avsändarens bankkonto inte har belastats.

transaktionen nekas av Svea Humana.

Avsändaren vill utföra en ändring, Svea Humana kräver dock att överföringen avbryts innan överföringen har utförast.

Överföringen inte finns tillgänglig för mottagaren inom fem arbetsdagar p.g.a. omständigheter utom Svea Humana kontroll (eller dess ombud), som t.ex. väder, bristande telekommunikation eller försening p.g.a. tillämpande av Svensk eller utländsk lag.

Svea Humana kommer endast att återbetala kapitalbeloppet, dock inte avgiften för en överföring efter avsändarens skriftliga begäran till ovan nämnda adress eller e-postadress, om:

Mottagaren nekar att ta emot överföringen.

Avsändaren avbryter överföringen, inget bedrägeri har upptäcks, och om avsändarens bankkonto har belastats.

Utbetalning inte har skett till mottagaren inom 30 arbetsdagar.

Svea Humana förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift för överföringar som inte hämtats ut inom ett år från det att den skickades.

GÄLLANDE LAG

Detta avtal och villkor mellan parterna och även förhållandet mellan parterna innan ingången av detta avtal skall regleras av Svensk lag, utan att det påverkars av regler som gäller i det land där användaren är folkbokförd.

HELA AVTALET

Detta avtal och alla dessa Villkor som här beskrivs för användande av Svea Humana tjänsten omfattar hela avtalet och överenskommelsen mellan användaren och Svea Humana och ersätter och avslutar alla tidigare avtal och överenskommelser som kan finnas mellan parterna.

Svea Humana förbehåller sig rätten att ensidigt säga upp avtalet med användaren och/eller stoppa Svea Humana tjänsten på grund av information som Svea Humana fått (oavsett om Svea Humana fått den muntligen eller skriftligen) om Svea Humana bedömer att informationen är korrekt. Upphörandet av vårt avtal med användaren och/eller upphävandet av tillhandahållandet av Svea Humana tjänsten påverkar inga rättigheter eller skyldigheter som uppstår under eller efter det datum då avtalet upphörde att gälla. Alla rättigheter och skyldigheter ska dock fortsätta att gälla enligt dessa villkor.

Varken användaren eller Svea Humana ska hållas ansvariga för den andra parten när det gäller skador som åsamkas av den andra parten och som beror på åtgärder någon part har rätt att utföra eller som på annat sätt finns med i dessa Villkor för Svea Humana eller i någon begränsning eller något annat krav för användningen av Svea Humana tjänsten, som finns beskrivet på webbsidan, inklusive men utan begränsning till rätten att avsluta och/eller upphäva avtalet.

Kontaktuppgifter

Svea Humana kan kontaktas på: 

Svea Humana & kapital AB

Himnavägen 87 

585 65 Linghem

info@sveahumana.se